Hierdie dataprivaatheidsbeleid verskaf aan u gedetailleerde inligting oor die volgende punte:

 • Wie ons is en hoe jy ons kan kontak;
 • Watter kategorieë persoonlike data ons verwerk, die bronne waaruit ons data verkry, ons doeleindes met die verwerking van persoonlike data en die regsgrondslag waarop ons dit doen;
 • Die ontvangers aan wie ons persoonlike data stuur;
 • Hoe lank ons ​​persoonlike data stoor;
 • Die regte wat jy het met betrekking tot die verwerking van jou persoonlike data.

1.DATABEHEERDER EN KONTAKBESONDERHEDE

Wie ons is en hoe jy ons kan kontak

QINGDAO ALASTIN OUTDOOR PRODUCTS CO., LTDis die moedermaatskappy van dieALASTIN BUITE.Jou kontakpunt is in elke geval die betrokke maatskappy.Klikhiervir 'n lys van al ons maatskappye.

Alastin mariene In Yard 9, Nanliuweg, Liutingstraat, Chengyang-distrik, Qingdao, Shandong-provinsie, China

T+86 15806581717

T+86 0532-83875707

andyzhang@alastin-marine.com

2. DATAKATEGORIEë EN DOEL

Watter datakategorieë ons verwerk en vir watter doel

 

2.1 Regsgrondslag

Die EU Algemene Databeskermingsregulasie is geskep om 'n wettige reg op die beskerming van jou persoonlike data te gee.Ons verwerk jou data uitsluitlik op grond van die statutêre bepalings.

 

2.2 Die data wat ons verwerk en die bronne waaruit ons dit verkry

Ons verwerk persoonlike data wat aan ons bekend gemaak is in verband met ons besigheidsaktiwiteite deur werknemers, werkaansoekers, kliënte, eienaars van ons produkte, verspreiders, verskaffers, voornemende kliënte met 'n belang in ons produkte en ons maatskappybesonderhede, sowel as ander sakevennote;sulke data is adres en kontakbesonderhede (insluitend telefoonnommers en e-posadresse) en werkverwante data (bv. die spesialisasie waarin jy werk): naam, adres, e-posadres, telefoonnommer, faksnommer, postitel en werkplek.Ons verwerk nie sensitiewe ("spesiale") datakategorieë nie, met die uitsondering van data van werknemers in dieALASTIN BUITEen werksaansoekers.

 

2.3 Ons doeleindes met die verwerking van persoonlike data

Ons verwerk persoonlike data vir die volgende doeleindes:

 • Besigheidsverhoudings met ons kliënte en verskaffers
 • Registrasie van ons produkte
 • Om inligting aan ons aandeelhouers te stuur
 • Om inligting te stuur aan voornemende kliënte wat belangstel in dieALASTIN BUITE
 • Om te voldoen aan amptelike en wetlike vereistes
 • Om verkoopsaktiwiteite vir ons aanlynwinkel uit te voer
 • Om inligting via ons kontakvorms te ontvang
 • Vir HR-doeleindes
 • Om werksaansoekers te kies

3. ONTVANGERS VAN ELEKTRONIESE KOMMUNIKASIE

Ontvangers aan wie ons persoonlike data stuur

Wanneer ons data ontvang het vir die doel van verwerking, stuur ons nooit daardie data aan derde partye sonder om die uitdruklike toestemming van die datasubjek te verkry of sonder om so 'n data-oordrag uitdruklik aan te kondig nie.

 

3.1 Data-oordrag na eksterne verwerkers

Ons stuur slegs data aan eksterne verwerkers as ons 'n ooreenkoms met hulle gesluit het wat aan die wetlike vereistes vir kontrakte met verwerkers voldoen.Ons stuur slegs persoonlike data aan verwerkers buite die Europese Unie as daar 'n waarborg is dat hul vlak van databeskerming toepaslik is.

 

4. BEHOUDINGSTYDPERK

Hoe lank ons ​​persoonlike data stoor

Ons vee persoonlike data uit soos vereis deur die wetlike basis waarop ons dataverwerking uitvoer.As ons jou data stoor op grond van jou toestemming, vee ons dit uit na die bewaringstydperke wat aan jou gekommunikeer is of soos deur jou versoek.

5. REGTE VAN DATAONDERWERPE

Regte waarop jy geregtig is

As 'n datasubjek wat deur dataverwerking geraak word, is jy geregtig op die volgende regte kragtens databeskermingswetgewing:

 • Reg op inligting:Op versoek sal ons jou gratis inligting verskaf oor die omvang, oorsprong en ontvanger(s) van gestoorde data en die doel van berging.Rollees asseblief af om die versoeke van inligting-vorm te vind.Indien versoeke vir inligting buitensporig gereeld is (dws meer as twee keer per jaar), behou ons die reg voor om 'n uitgaweterugbetalingsfooi te hef.
 • Reg op regstelling:Indien verkeerde inligting gestoor word ten spyte van ons pogings om akkurate en bygewerkte data te handhaaf, sal ons dit op jou versoek regstel.
 • Uitvee:Onder sekere voorwaardes is jy geregtig op uitvee, byvoorbeeld as jy 'n beswaar ingedien het of as data onregmatig ingesamel is.As daar gronde vir uitwissing is (dws indien daar geen statutêre pligte of oorheersende belange teen uitwissing is nie), sal ons die versoekte uitvee sonder onnodige vertraging beïnvloed.
 • Beperking:As daar geregverdigde redes vir uitvee is, kan jy ook daardie redes gebruik om eerder 'n beperking van dataverwerking aan te vra;in so 'n geval moet die relevante data steeds gestoor word (bv. vir die bewaring van bewyse), maar moet nie op enige ander manier gebruik word nie.
 • Beswaar/herroeping:Jy het die reg om beswaar te maak teen dataverwerking wat deur ons uitgevoer word as jy 'n wettige belang het, en as dataverwerking vir direkte bemarkingsdoeleindes uitgevoer word.Jou reg op beswaar is absoluut in die effek daarvan.Enige toestemming wat jy gegee het, kan te eniger tyd en gratis skriftelik herroep word.
 • Dataoordraagbaarheid:As u, nadat u u data aan ons gegee het, dit na 'n ander databeheerder wil oordra, sal ons dit in 'n elektronies draagbare formaat aan u stuur.
 • Reg om 'n klag by die databeskermingsowerheid in te dien:Neem asseblief ook kennis dat u die reg het om 'n klag by die databeskermingsowerheid in te dien: U is geregtig om by 'n toesighoudende owerheid te kla, veral in die lidstaat van u woonplek, u werkplek of die plek van die vermoedelike oortreding, as jy glo dat die verwerking van jou persoonlike data die GDPR oortree het.U is egter ook welkom om ons te eniger tyd direk te kontak.

6. KONTAKVORM

Jou besonderhede, insluitend persoonlike data wat deur ons kontakvorms gekommunikeer word, word via ons eie posbediener aan ons gestuur vir die doel om jou navrae te beantwoord en word dan deur ons verwerk en gestoor.Jou data word slegs gebruik vir die doel gespesifiseer op die vorm en word nie later nie as 6 maande na die voltooiing van verwerking uitgevee.

 

7.NOTA OOR SEKURITEIT

Ons poog om alle moontlike tegniese en organisatoriese maatreëls te tref om jou persoonlike data op so 'n manier te stoor dat dit nie deur derde partye verkry kan word nie.Wanneer daar per e-pos gekommunikeer word, kan volledige datasekuriteit nie gewaarborg word nie, en ons beveel dus aan dat jy vertroulike inligting per oppervlakpos stuur.

 

8.VERANDERINGE AAN HIERDIE DATAPRIVAATHEIDSBELEID

Ons kan hierdie Data Privaatheidsbeleid van tyd tot tyd hersien, indien toepaslik.Die gebruik van jou data is altyd onderhewig aan die relevante bygewerkte weergawe, wat opgeroep kan word bywww.alastinmarine.com/privaliteit-beleid.Ons sal veranderinge aan hierdie Data Privaatheidsbeleid kommunikeer viawww.alastinmarine.com/privaliteit-beleidof, as ons 'n besigheidsverhouding met jou het, per e-pos na 'n e-posadres wat met jou rekening geassosieer word.

Ons sal met graagte help as jy enige vrae het oor hierdie dataprivaatheidsbeleid of oor enige van die punte wat hierbo geopper is.Voel vry om ons te eniger tyd skriftelik te kontak deur die volgende oppervlakposadres te gebruik:andyzhang, In Yard 9, Nanliuweg, Liutingstraat, Chengyang-distrik, Qingdao, Shandong-provinsie, China, of e-posadres:andyzhang@alastin-marine.com.Jy kan ook jou versoek mondelings by ons Databeskermingsafdeling by die bogenoemde adres indien.Ons sal ons bes doen om sonder onnodige vertraging aan u versoek te voldoen.